Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Vesna Ribić
Back

Vesna Ribić

Istraživač-saradnik

Odsek za nauku o materijalima (MS)

Telefon:

E-mail : vesna.ribic@imsi.rs; vesna.ribic@imsi.bg.ac.rs

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status