Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Bojana Živanović
Back

Bojana Živanović

Istraživač-saradnik

Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

Telefon:

E-mail : bojana.zivanovic@imsi.rs

Biografija

Obrazovanje:

 

2014-danas: Student doktorskih akademskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

2013: Diplomirani biohemičar – master, Katedra za biohemiju, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu.

2012: Diplomirani biohemičar, Katedra za biohemiju, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Radno iskustvo:

 
2017-danas: Istraživač saradnik, Insitut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

2014-2017: Istraživač pripravnik, Insitut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

2012-2014: Volonter, Insitut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

Istraživačka ineresovanja:

 

• Fiziološki, biohemijski i genetički mehanizmi tolerancije na biotički i abiotički stres kod biljaka.

• Ispitivanje mehanizama nastanka i akumulacije reaktivnih kiseoničnih vrsta i odgovor antioksidativnog sistema u uslovima stresa.

 

Reprezentativne publikacije


Recenzirani međunarodni časopisi

1.

Živanović B., Vidović M., Milić-Komić S., Jovanović Lj., Kolarž P., Morina F., Jovanović S.V. (2017) Contents of phenolics and carotenoids in tomato grown under polytunnels with different UV-transmission rates. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 41. doi:10.3906/tar-1612-56. – ID=1273

2.

Vidović M., Morina F., Prokić Lj., Milić-Komić S., Živanović B., Veljović Jovanović S. (2016) Antioxidative response in variegated Pelargonium zonale leaves and generation of extracellular H2O2 in (peri)vascular tissue induced by sunlight and paraquat. J. Plant Physiol. 206,25–39. – ID=1206

3.

Milanović S, Janković-Tomanić M, Kostić I, Kostić M, Morina F, Živanović B, Lazarević J (2015) Behavioural and physiological plasticity of gypsy moth larvae to host plant switching. Entomologia Experimentalis et Applicata, 158: 152–162. – ID=1215

 

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
III43010 Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik