Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Ana Sedlarević Zorić
Back

Ana Sedlarević Zorić

Istraživač-saradnik

Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

Telefon:

E-mail : ana.sedlarevic@imsi.rs

Biografija

Obrazovanje

 

2013: Doktorant na smeru Fiziologija i molekularna biologija biljaka na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2012: Diplomirani molekularni biolog i fiziolog- master na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija.

 

Radno iskustvo

 

2014-danas: Istraživač-pripravnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

2012-2014: volonter, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

Istraživačka interesovanja

 

• Fiziološki, biohemijski i genetički mehanizmi tolerancije na biotički i abiotički stres kod biljaka.

• Ispitivanje mehanizama nastanka i akumulacije reaktivnih kiseoničnih vrsta i odgovor antioksidativnog sistema u uslovima stresa.

 

Reprezentativne publikacije


Recenzirani međunarodni časopisi

1.

Sedlarevic A, Morina F, Tosevski I, Gasic U, Natic M, Jovic J, Krstic O, Veljovic Jovanovic S (2016) Comparative analysis of phenolic profiles of ovipositional fluid of Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) and its host plant Linaria vulgaris (Plantaginaceae). Arthropod-Plant Interactions, 10: 311–322. – ID=1207

 

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
III43010 Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik