Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Institutu za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu uručena je zahvalnica

Posted on by asavic

Institutu za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu uručena je zahvalnica za podršku i pomoć u realizaciji programskih aktivnosti Regionalnog centra za talente Beograd 2 za ciklus rada 2017/2018. godine na godišnjoj svečanosti Centra održanoj 17.12.2018. godine. Tom prilikom zaposleni Instituta Dr Mirjana Vijatović Petrović i Dr Boris Pejin dobili su zahvalnice za rad sa nadarenom i talentovanom školskom populacijom za ciklus rada 2017/2018.
Učenica gimnazije u Inđiji, Sara Milošević je sa projektom “Modifikacija barijum titanata dopiranog lantanom i potencijalna primena” urađenim pod mentorstvom Dr Mirjane Vijatović Petrović osvojila prvo mesto na Državnoj smotri istraživačkih radova, srebrnu medalju na Medjunarodnom takmičenju mladih istraživača, ICYS kao i nagradu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za pronalazak u kategoriji učenika srednje škole.

Zahvalnica

Leave a Reply