Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Objavljena knjiga “Magnetic, Ferroelectric and Multiferroic Metal Oxides”, Elsevier, editora prof. dr Biljane Stojanovic, dugogodišnjeg saradnika IMSI UB.

Posted on by asavic

Knjiga pod nazivom: “Magnetic, Ferroelectric and Multiferroic Metal Oxides”, čiji je Editor prof. dr Biljana Stojanovic, dugogodišnji saradnik IMSI UB i redovni član Akademije Inženjerskih nauka Srbije, štampana je od strane Elsevier Publisher, ISBN: 978-0-128-11180-2 u januaru 2018. godine.
Knjiga ima 618 strana, a od 28 poglavlja, B.D. Stojanović je autor ili koautor 7 poglavlja. Knjiga daje teorijske osnove, pregled literature i najnovije rezultate respektabilnih naučnika iz različitih institucija, univerziteta i država i predstavlja jedinstven osvrt na temu razvoja i primene magnetnih, feroelektričnih i multiferoičnih materijala novog doba.
Namenjena je ne samo naučnoj javnosti već i kao literatura u nastavi na fakultetima širom sveta na kojima se izučavaju navedeni materijali.
Mlade kolege sa Odseka za Nauku o materijalima, Dr Mirjana Vijatović Petrović, Dr Jelena Bobić, Dr Adis Džunuzović i Mr Nikola Ilić učestvovale su u pisanju i pripremi ove knjige.

Leave a Reply