Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: November 2017

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Ove godine nagrade su pripale: Ivanu Spasojeviću, Karolini Sunjog i Bojanu Tomiću  

U toku održavanja svetskog i evropskog kongresa biofizike u Edinburgu u julu 2017 održana je Generalna skupština Međunarodne Unije za Bazičnu i Primenjenu Biofiziku – IUPAB, na kojoj je biran novi sastav Saveta ove organizacije. Kandidat Srbije odnosno Društva Biofizičara Srbije dr Ksenija Radotić izabrana je u sastav Saveta. Ovo je prvi put u istoriji […]