Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: June 2017

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Drage kolege, pozivamo Vas na Četvrtu međunarodnu konferenciju u organizaciji Društva za keramičke materijale Srbije (http://ceramic-society.rs/) koja se održava od 14. do 16. juna 2017, na Mašinskom fakultetu u Beogradu,. Konferencija se organizuje u saradnji sa vodećim naučnim institucijama u Srbiji ( Institut za multidisciplinarna istraživanja, Centar izvrsnosti “CEXTREME LAB” Instituta za nuklearne nauke Vinča, […]