Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: March 2016

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Institut za multidisciplinarna istraživanja obaveštava zainteresovane da će se javna odbrana doktorske disertacije Jovane Ćirković, dipl. fizikohemičara pod naslovom “Strukturna i dielektrična karakterizacija barijum-stroncijum-titanata sintetisanog hidrotermalno potpomognutim modifikovanim Pećinijevim postupkom” održati u ponedeljak, 21.03.2016. godine u 14 časova u Hidro sobi Fakulteta za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu, Studentski Trg 12-16, Beograd

Posredstvom linka, možete pronaći relevantne informacije o novom projektnom periodu, kao i novi pravilnik o naučnim zvanjima.     Ivan Spasojević