Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: October 2015

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Naše kolege, Dr Miroslav Nikolić i Jelena Bogdanović-Pristov, održaće predavanje po pozivu na kongresu Srpskog biohemijskog društva.   Finalni program konferencije možete preuzeti u pdf formatu      

U najnovijem broju časopisa Nature, možete pročitati člnak o značaju multidisciplinarnog pristupa u naučnim istraživanjima http://www.nature.com/news/mind-meld-1.18353     Ivan Spasojević

ANTIOXIDATIVE METABOLISM IN WHITE AND GREEN LEAF TISSUES OF VARIEGATED Pelargonium zonale AND Plectranthus coleoides PLANTS –VISIBLE LIGHT AND UV-B RADIATION EFFECT ANTIOKSIDATIVNI METABOLIZAM BELOG I ZELENOG TKIVA LISTOVA PANAŠIRANIH BILJAKA Pelargonium zonale I Plectranthus coleoides – UTICAJ ZRAČENJA IZ VIDLJIVE I UV-B OBLASTI Odbrana je održana u utorak, 29.09.2015. godine u 15 časova u […]