Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: February 2015

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Institut IMSI organizuje predaavnje:   MALDI MS Imaging – molekulsko mapiranje korišćenjem masene spektrometrije – in situ mapiranje biljnih polimera   Predavač: Dr Dušan Veličković Datum: 5. mart 2015. u 12h na IMSI-ju (ulica Dragoslava Srejovića)    

Drage kolege,   pozivamo vas na odbranu doktorske teze Liljane Kostić Kravljanac, pod naslovom: Moduliranje rizosfernih procesa i prilagodjavanje pšenice merama popravke zemljišta oštećenih rudničkom jalovinom Datum: 27.02.15. u 14h Adresa: Bulevar despota Stefana 142, Beograd    

Follow us via official website   Started in Ames, Iowa (USA) in 1979, the International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena is a series of biennial conferences in the field of photoacoustic and photothermal science and technology, and whose influence has kept growing since. The tradition will be continued at the 18th International Conference on Photoacoustic […]

Nedavno je IMSI dobio donaciju od napredne i uspešne firme LUOXIS, tpionira na polju merenja redoks statusa. Uređaj se zove RedoxSYS, a omogućava merenje redoks statusa u realnom vremenu.   Klinička primena je donazana za nekoliko medicinskih stanja, a postoje indicije da se uređaj može koristiti za oko 20 najrazličitijih medicinskih stanja.   Uskoro planiramo održavanje male […]