Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: January 2015

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Društvo za fiziologiju biljaka Srbije (DFBS),   organizuje Drugu međunarodnu konferenciju, u Petnici kraj Valjeva.   Datum održavanja: 17-20 jun 2015. Rok za podnošenje abstrakata: 31. mart Kotizacija: i ove godine povoljna, 50 Eur za starije istraživače i 25 Eur za studente Smeštaj: u IS Petnica    

Poštovane koleginice i kolege,             Sa zadovoljstvom vas, u ime Upravnog odbora, obaveštavam da će se treći kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju (SDMSRF) održati od 25-26. septembra 2015. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kongres pod nazivom:   REDOX MEDICINE Reactive Species Signaling, Analytical Methods, Phytopharmacy, Molecular Mechanisms of Disease ma za […]