Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: June 2014

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Firma Vivogen, organizuje besplatni seminar na temu Next Generation Sequencing tehnologije.   Seminar se održava u hotelu Falkensteiner 26. juna 2014. u 11h. Prijavljivanje traje do 23. juna.   ana.mekterovic@vivogen.rs        

Impedancna spektroskopija/tomografija predstavlja metodu koja i dalje nema popularnost koju zaslužuje. Prednost metode je u tome što se uz male izmene konfiguracije uređaja može upotrebiti u različitim oblastima, od biologije i medicine, do nauke o materijalima. Cena uređaja je niska u poređenju sa ostalom laboratorijskom opremom, pa bi u slučaju da postoji interesovanje, oprema mogla […]

IMSI sajt je postao bogatiji za forum:   http://imsi.createaforum.com/