Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: May 2014

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Otvoren je poziv za bilateralne projekte istraživača iz Srbije i Portugala za 2015/2016.   Rok za prijavu: 31. jun 2014. Iznos sredstava: 2.000 evra godišnje Prioritetne oblasti: informacione tehnologije, energetska efikasnost, poljoprivreda   Dodatne informacije možete pronaći na stranicama: na srpskom jeziku na portugalskom jeziku

Vlada Slovačke obezbeđuje stipendije za strance u sledećem iznosu: studenti: 350 Eur studenti doktorskih studija: 580 Eur mladi istraživači: 850 Eur iskusni istraživači: 1000 Eur   Rok za prijavljivanje: oktobar 2014.