Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: March 2014

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Društvo fizikohemičara Srbije i Institut za nuklearne nauke Vinča, u saradnji sa Fakultetom za fizičku hemiju   Organizuju radionicu pod nazivom: Methods for Food Safety and Quality   Rok za prijavu je 30. jun 2014.  

Drage kolege,   Institut IMSI organizuje obuku za uređaj GC-MS SHIMADZU GCMS-QP2010 Plus.   Datum: 10. mart 2014. (u slučaju promena, bićete blagovremeno obavešteni putem sajta)   Lokacija: IMSI, drugi sprat, laboratorija za ihtiologiju   Broj učesnika je ograničen   Kontakt osoba: Višnjić-Jeftić Željka zvisnjic@imsi.rs