Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: February 2014

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

FEI i Analysis organizuju radionicu na temu elektronske mikroskopije u Hotel In, Beograd. Datum: 20. mart 2014.,  9 h 40 min Za učesnike je obezbeđen parking, registracija je obavezna Kontakt: info@analysis.rs

U zamku Smolenice, Slovačka, od 15-20 maja 2014., održava se regionalni kongres biofizičara – RBC. Rok za prijavu radova je 10. mart 2014. Asocijacija evropskih biofizičkih društava (EBSA) obezbeđuje stipendije za mlade istraživače. Za stipendiju mogu konkurisati i kandidati iz Srbije. Rok za stipendiju je 10. mart 2014.