Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: January 2014

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

FlexElectro.com  ima zadatak da informiše široku i stručnu javnost o tehnološkom razvoju u oblastima fleksibilne elektronike i obnovljivih izvora. Oblast fleksibilne elektronike obuhvata članke o projektovanju elektronskih komponenti i sistema, tehnološke mogućnosti i proizvodnju, visokofrekventna merenja i testiranje. Oblast obnovljivih izvora obuhvata članke o izvorima energije dobijene od sunca, vetra i biomase. Ovaj portal prikazuje […]

Produžen je konkurs za nacionalne stipendije “Za žene u nauci” – rok za prijavu 31.01.2014. Nagrada iznosi 5.000 EUR. Kandidatkinje moraju biti postdok ili PhD studenti, mlađe od 35 godina, koje svoja istraživanja ne obavljaju na životinjama.   Dobitnice stipendije za 2013. godinu, imale su oko 30 godina i 30 poena (M21 – 8, M22 […]