Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: November 2012

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

Tim istraživača Odseka za nauku o materijalima Instituta za multidisciplinarna istraživanja je učestvovao na međunarodnoj konferenciji pod nazivom First International Conference on Processing, characterisation and application of nanostructured materials and nanotechnology “NanoBelgrade 2012”, koja je održana od 26-28. septembra 2012. godine u Beogradu. Konferenciju je organizovao Centar za nanotehnologije i funkcionalne materijale, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta […]

Jelena Bobić, istraživač-saradnik, učestvovala je na konferenciji COST MP0904 akcije, „Jednofazni i višefazni feroici i multiferoici sa ograničenim geometrijama”, održanoj od 24-26. septembra 2012. godine u Jašiju, Rumunija. Jelena Bobić je učestvovala sa dve poster prezentacije pod nazivom „Uticaj dopanata na električna svojstva barijum bizmut-titanata”, autori: J.D. Bobić, M.M. Vijatović Petrović, J. Banys, B.D. Stojanović […]

Звездана Башчаревић, истраживач-сарадник, учествовала је на 18-тој међународној конференцији о грађевинским материјалима (18th International Conference on Building Materials, IBAUSIL), која је одржана од 12-15. септембра 2012. у Вајмару, Немачка, са усменим предавањем: „Microscopy and microanalysis of alkali activated fly ash binder“, Z. Bascarevic, M. Komljenovic, V. Nikolic, N. Marjanovic, Lj. Petrasinovic-Stojkanovic, M. Rsumovic. Током боравка […]

Sonja Veljović Jovanović je 16. jula 2012. prisustvovala KBBE informativnom skupu u Briselu, u vezi sa novim FP7–KBBE-7-2013 pozivom, gde je prisustvovalo 472 učesnika iz više od 40 zemalja. U organizaciji Evropske komisije održano je 618 bilateralnih sastanaka, a razmatran je i detaljni plan rada za svaku od oblasti, uključujući agrikulturu i ribarstvo, biotehnologiju i hranu. […]