Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Monthly Archives: July 2012

  
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
list INSTITUT ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

U 2007. godini, Centar je transformisan u istraživački institut po direktivi Vlade Srbije, a od 2009. ponovo postaje član Univerziteta u Beogradu.

Tri međusobno povezana departmana (Nauka o materijalima, Nauka o živim sistemima i Nauka o životnoj sredini), organizovani su da postižu visok kvalitet interdisciplinarnog istraživanja razmenjujući ideje, uz rad na najavremenijoj opremi. Sa više od 90 istraživača (45 sa diplomom PhD) institut IMSI predstavlja značajnu naučnu instituciju, a isto tako i atraktivnu sredinu za studente master i doktorskih studija. Posebna pažnja se posvećuje mladim stručnjacima i promociji nauke.

Pokrenuti postupci za izbor u naučno zvanje

Javne nabavke

Novosti i događaji

news_intro

18.06.2012. godine Željka Višnjić-Jeftić, istraživač-saradnik odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom  “Ekološka i toksikološka istraživanja migranata crnomorske haringe (Alosa immaculata, Bennet) iz srpskog dela Dunava “ na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

news_intro

Od  25. 06. do 29.06. 2012. godine dr Mirjana Lenhardt, naučni savetnik i Karolina Sunjog, istraživač-saradnik učestvovale su sa posterom na naučnom skupu “XIII Chemometrics in Analytical Chemistry”, koji je održan u Budimpešti (Mađarska). Karolina Sunjog dobila je drugu nagradu za poster “Comparison of COMET assay parameters for the estimation of genotoxicity based on the […]

news_intro

Od 28.05. do 02.06. 2012.godine mr Marija Smederevac Lalić istraživač-saradnik  učestvovala je na naučnom skupu “International Conference on Ecology Cinservation of Freshwater Fish”, koja je održana u Vila Nova de Serveiri (Portugalija).