University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Strukturna anizotropija biljnih ćelijskih zidova različitog porekla i njihovih konstituentnih polimera, korišćenjem DP-LSM

Back
Oznaka projekta
Naziv projekta Strukturna anizotropija biljnih ćelijskih zidova različitog porekla i njihovih konstituentnih polimera, korišćenjem DP-LSM

Rukovodilac projekta Rukovodioci: Ksenija Radotić Hadži-Manić (Srbija) i Gyozo Garab (Mađarska)
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Republike Madjarske


Kategorija projekta Bilateralna saradnja

 

OPIS PROJEKTA


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: .   Do: .

 

PARTNERI

 

►Institut za biologiju biljaka, Bioloski istrazivački centar, Madjarska akademija nauka, Madjarska

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Daniela Đikanović Golubović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Jasna Simonović Radosavljević, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Aleksandar Savić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
i ostali.