University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Network Lake Observations in Europe (NETLAKE)

Back
Oznaka projekta COST Action ES1201
Naziv projekta Network Lake Observations in Europe (NETLAKE)

Rukovodilac projekta
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji)


Kategorija projekta COST akcije

 

OPIS PROJEKTA

Cilj ovog projekta je uspostavljanje mreže naučnika, tehnologa, menadžera i drugih zainteresovanih strana usmerenih na razvoj i primenu najsavremenije senzorske tehnologije za zaštitu evropskih jezera i akumulacija. Rezultati su bili raznovrsni i obuhvatili su meta-bazu podataka sa različitih lokaliteta, studije slučaja o temama relevantnim za menadžment, alate za analizu podataka i naučne programe koji su uključili lokalne zajednice u zaštitu vodnih resursa. Ključni rezultat, međutim, bio je uspostavljanje mreže NETLAKE, koja je premostila komunikacijske razlike između istraživača, donosilaca odluka i menadžera, ali i između naučnika i lokalnih zajednica.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2012.   Do: 31.12.2016.

 

PARTNERI

 

►Dundalk Institute of Technology, Ireland

►Universite de Geneve (Institut FA Forel)

►Marine Institute, Ireland

►University of Barcelona

►Netherlands Institute of Ecology

►Catalan Institute for Water Research

►National Federation of Group Water Schemes, Ireland

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr. Eleanor JenningsDundalk Institute of Technology, Ireland
2.
Prof Bastiaan Ibelings Universite de Geneve (Institut FA Forel)
3.
Dr. Elvira de EytoMarine Institute, Ireland
4.
Dr. Biel ObradorUniversity of Barcelona
5.
Dr. Lisette de Senerpont Domis Netherlands Institute of Ecology
6.
Dr. Rafael MarceCatalan Institute for Water Research
7.
Dr. Brian Mac DomhnaillNational Federation of Group Water Schemes, Ireland
8.
Dr Predrag Jovanić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Mirjana Lenhardt, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
11.
Dušan KostićGrađevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
12.
Dr.Vesna ĐikanovićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
13.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
14.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
15.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu