University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Ekološki aspekti vida kod vodenih i amfibiontnih životinja

Back
Oznaka projekta 1-BP-Srbija-Rusija
Naziv projekta Ekološki aspekti vida kod vodenih i amfibiontnih životinja

Rukovodilac projekta Dr Zoran Gacic, visi naucni saradnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Srpska akademija nauka i umetnosti – Ruska akademija nauka


Kategorija projekta Ostali projekti

 

OPIS PROJEKTA

Ovaj projekat predstavlja elektrofiziološku studiju detektorskog sistema kod riba različite ekologije vida. Rezultati istraživanja su razjasnili da li postoji razlika u organizaciji detektorskih sistema u Tectum opticum-u kod riba sa različitom vizuelnom ekologijom, i ako postoje, kako se te razlike odražavaju na ponašanje životinja. Istraživanja su se obavila na raznim evolutivnim grupama riba - Osteichties i Chondrostei. Obzirom da su jesetre genetički najbliže drevnim ribama, istraživanje je pokazalo da li su se detektorski sistemi visoko specijalizovanih košljoriba izmenili u toku evolucije, a ako su se izmenile koje su glavne karakteristike tih izmena. U cilju boljeg razumevanja detektorskih mehanizama kod riba i amfiba, planira se dopuna elektrofizioloških istraživanja serijom bihevioralnih eksperimenata, u kojima će se analizirati ponašanje upravljano vidom kod dveju grupa životinja pri rešenju prostih zadataka: orijentacija u prostoru, detekcija plena, detekcija predatora itd.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2009.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

►Ruska akademija nauka

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Zoran Gačić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Miroslav Nikčević, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Branislav Mićković, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
6.
Dr. Milena MiloševićBiološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
7.
Prof. dr. Marko AnđelkovićSrpska akademija nauka i umetnosti, Beograd
8.
Dr. Ilija DamjanovićInstitut za probleme prenosa informacija, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija
9.
Dr. Vadim MaksimovInstitut za probleme prenosa informacija, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija
10.
Dr. Elena MaksimovInstitut za probleme prenosa informacija, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija
11.
Dr. Pavel MaksimovInstitut za probleme prenosa informacija, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija
12.
Ana KaspersonInstitut za probleme prenosa informacija, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija
13.
Aleksej AliperInstitut za probleme prenosa informacija, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija
14.
Dr. Vladimir BastakovInstitut za probleme prenosa informacija, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija