University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Interakcije membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i singalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode

Back
Oznaka projekta OI173040
Naziv projekta Interakcije membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i singalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode

Rukovodilac projekta Dr Željko Vučinić, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2012.

 

PARTNERI

 

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Branka Živanović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Vuk Maksimović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Jelena Dragišić-Maksimović, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Boris Pejin, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Marina Stanić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Milan Žižić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Milena Dimitrijević, istraživač-saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
11.
Dragica Milosavljević, istraživač-pripravnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
12.
i ostali.