University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Nove fotoakustične i fototermalne tehnike – primena u nauci o materijalima i nauci o životnoj sredini

Back
Oznaka projekta 1-8
Naziv projekta Nove fotoakustične i fototermalne tehnike – primena u nauci o materijalima i nauci o životnoj sredini

Rukovodilac projekta Dragan Todorović (Srbija) i Zhang Shui (Kina)
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine


Kategorija projekta Bilateralna saradnja

 

OPIS PROJEKTA


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: .   Do: .

 

PARTNERI

 

►Univerzitet u Nanjingu, Kina

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Dragan Todorović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
i ostali.