University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Jednofazni i višefazni feroici i multiferoici ograničenih geometrija (SIMUFER)

Back
Oznaka projekta COST Action MP0904
Naziv projekta Jednofazni i višefazni feroici i multiferoici ograničenih geometrija (SIMUFER)

Rukovodilac projekta Prof. Liliana Mitoseriu, Fakultet za Fiziku, Univerzitet Alexandru Ioan Cuza Iasi, Iasi, Rumunija
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji)


Kategorija projekta COST akcije

 

OPIS PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje mreže naučnog znanja na evropskom nivou na području jednofaznih i multifaznih feroika i oksida multiferoika ograničene geometrije i novih svojstava nastalih kao rezultat projektovanja dimenzija i oblika, kao i fenomena na medjupovršinama. Feroici i multiferoici u obliku tankih filmova,nanočestica, nanozica, nanotraka, toroida, čestica definisanog oblika, kao i multifazni sistemi sa najmanje jednom feroičnom ili multiferoičnom komponentom će biti sintetizovani novim metodama sinteze postujući „top-down“ pristup uz primenu kompleksnih i teorijskih višestepenih modela. Poseban značaj će imati uspostavljanje aktivne naučne mreže između laboratorija u Evropi postujući princip aktuelnog stanja u istrazivačkim resursima. Poseban značaj u projektu će imati uspostavljanje mreže mladih istraživača okupljenih u grupu koja će biti vođena sa visokom naučnom i organizacionom kompetencijom, s obzirom na aktuelne potrebe da se istraživački potencijal Evrope u odnosu na mlade istraživače podigne na najviši mogući nivo.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 13.01.2010.   Do: 01.03.2014.

 

PARTNERI

 

►Centar za materijale, Leben, Austrija

►Univerzitet Haselt, Haselt, Belgija

►Institut Rudjer Boskovic, Zagreb,Hrvatska

►Univerzitet u Aveiru, Aveiro, Portugalija

►Institut za fiziku česke akademije nauka, Prag, Češka

►CNCRS Univerzitet u Limožu, Limož, Francuska

►Maks Plank Institut za mikrostrukturnu fiziku, Hale, Nemačka

►Institut za nauku o materijalima, Atina, Grčka

►DICheP University of Genoa ,Genoa, Italy

►Univerzitet Vilnius, Vilnius, Litvanija

►Poznanj Univerzitet, Poznanj, Poljska

►Univerzitet Mančester, Centar za Materijale, Mančester, Engleska

►Univerzitet Greningen, Institut za nove materijale, Greningen, Holandija

►Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

►Faculty of Physics,University Alexandru Ioan Cuza Iasi,Iasi, Romania

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Prof. Liliana MitoseriuFaculty of Physics,University Alexandru Ioan Cuza Iasi,Iasi, Romania
2.
Dr Biljana Stojanović, redovni profesor i naučni savetnik
3.
Dr Mirjana Vijatović Petrović, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Zorica Marinković Stanojević, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Jelena Bobić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Karel MacaFaculty of Mechanical Engineering, Brno, CzechRepublic
7.
Dr Marina TjuninaUniversity of Oulu, Faculty of Technology, Oulu, Finland
8.
Prof Paolo Nanni DICheP University of Genoa ,Genoa, Italy
9.
Prof Marlies van BaelUniverzitet Haselt, Haselt, Belgija
10.
Dr Marin AlexeMaks Plank Institut za mikrostrukturnu fiziku, Hale, Nemačka
11.
Prof Paula VilarinhoUniverzitet u Aveiru, Aveiro, Portugalija
12.
Prof Juras BanysUniverzitet Vilnius, Vilnius, Litvanija
13.
Dr Barbara MaličInstitut “Jozef Stefan”, Ljubljana, Slovenija
14.
Dr Miguel AlgueroInstituto de Ciencia de Materiales Madrid, Spain
15.
Prof. Robert FreerUniverzitet Mančester, Centar za Materijale, Mančester, Engleska
16.
Prof. Vladimir SrdicTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
17.
Prof Nava SetterEPFL, Lab Ceramics, Lausanne, Switzerland