University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Sudbina i dejstvo citostatika u okruženju i identifikacija biomarkera za poboljšanje procene rizika na životnu sredinu

Back
Oznaka projekta FP7 CytoThreat 265264
Naziv projekta Sudbina i dejstvo citostatika u okruženju i identifikacija biomarkera za poboljšanje procene rizika na životnu sredinu

Rukovodilac projekta Prof. Dr Metka Filipič, Nacionalni institut za biologiju, Ljubljana, Slovenija
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje EU okvirni program 7 (FP7)


Kategorija projekta FP7 projekti

 

OPIS PROJEKTA

Projekat CytoThreat, finansiran od strane EC-FP-7 bazira se na proceni uticaja citostatičkih medikamenta koji dospevaju u životnu sredinu na zdravlje ljudi, kao i na životnu sredinu. Koristićemo različite hemijske i biološke tehnike i napredne tehnologije da analiziramo prisustvo i distribuciju odabranih citostatika, njihovih degradacionih produkata u ekosistemu i njihovih štetnih efekata kao pojedinačnih jedinjenja i u kombinaciji sa drugim jedinjenjima, na akvatične organizme i na humane ćelije. U cilju razvoja novih hemijskih analitičkih metoda i proučavanja formiranja degradacionih produkata sa istovremenom primenom čitavog niza toksikoloških testova uključujući identifikaciju ranih biomarkera za dugoročne efekte na osnovu razvojnog stanja toksikogenomskih pristupa i bioinformatike, projekat ima potencijal da omogući rane dijagnostičke metode za predviđanje potencijalno dugoročnih uticaja na ekosistem i ljudsko zdravlje. Očekujemo da će postizanje ciljeva rezultati projekta CytoThreat obezbediti nova naučna saznanja i ključne podatke potrebne u procedurama za procenu rizika.

Više...


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Nacionalni institut za biologiju, Ljubljana, Slovenija

►Institut “Jozef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

►Medicinski fakultet, Beč, Austrija

►Univerzitet Szent Istvan, Madjarska

►Drugi Univerzitet, Napulj, Italija

►Španski savet za naučna istraživanja, Institut za životnu sredinu i istraživanje voda, Barselona, Španija

►Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

►SME RR&CO, Slovenija.

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Prof. dr Metka FilipičNacionalni institut za biologiju, Ljubljana, Slovenija
2.
Dr Zoran Gačić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Momir PaunovicInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
4.
Prof. dr Branka VukovićBiološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
5.
Prof. dr Jelena Knezevic-VukcevicBiološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Ester HeathInstitut “Jozef Stefan”, Ljubljana, Slovenija
7.
Prof. dr Siegfried KnasmuellMedicinski fakultet, Beč, Austrija
8.
Prof.dr Ákos HorvathUniverzitet Szent Istvan, Madjarska
9.
Prof.dr Marina IsidoriDrugi Univerzitet, Napulj, Italija
10.
Dr Miren Lopez de AldaŠpanski savet za naučna istraživanja, Institut za životnu sredinu i istraživanje voda, Barselona, Španija
11.
Prof. dr Verica GarajInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
12.
Ilina HristovaSME RR&CO, Slovenija.