University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje

Back
Oznaka projekta III45007
Naziv projekta 0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje

Rukovodilac projekta Dr Goran Branković, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Intergralna i interdisciplinarna istraživanja (III)

 

OPIS PROJEKTA

Projekat uključuje osnovna, razvojna i primenjena istraživanja 0-3D nanostruktura u cilju razvoja elektrokeramike za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije. Obuhvaćeni su sinteza, karakterizacija i procesiranje nanostruktura na bazi prostih ili složenih oksidnih i neoksidnih neorganskih supstanci: kvantnih tačaka (0D), nanocevi i nanožica (1D), tankih filmova (2D), kao i nanostrukturne komadne keramike (3D). Naglasak je na sintezi prekursorskih nanostruktura i ispitivanju inovativnih metoda procesiranja (npr. niskotemperaturno sinterovanje u električnom i magnetnom polju), a sve zbog očuvanja nanostruktura u gotovoj keramici i filmovima, kao i dobijanja materijala sa preferentnom orijentacijom i anizotropnim svojstvima. Na projektu će učestvovati 33 istraživača iz 6 NIO i 3 iz inostranstva. Projekat će biti realizovan kroz 4 potprojekta organizovana prema tipu istraživanja i polju primene ispitivanih materijala: 1. Strukturni aspekti nano i drugih savremenih materijala, 2. Materijali za elektroniku, 3. Materijali za primenu u obnovljivim izvorima energije, 4. Debeloslojne/PIM tehnologije i mikroelektronika. Krajnji cilj istraživanja biće uvođenje novih materijala, uređaja i metoda u proizvodnju. Očekuje se unapređenje postojećih i razvoj novih metoda sinteze u cilju dobijanja novih ili poboljšanih materijala, poboljšanje funkcionalnih karakteristika materijala korišćenjem nanostrukturnih prekursora i razvoj novih inovativnih metoda procesiranja.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Inovacioni centar, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

►IRITEL AD, Beograd

►Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Goran Branković, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Zorica Branković, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Maria Vesna Nikolić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Obrad Aleksić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Tatjana Srećković, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Zorica Marinković Stanojević, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Dr Milica Počuča-Nešić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
11.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
12.
Dr Danijela Luković Golić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
13.
Dr Aleksandar Menićanin, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
14.
Dr Aleksandar Radojković, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
15.
Nenad Nikolić, viši stručni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
16.
Dr Nikola Tasić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
17.
Dr Marina Vuković, istraživač-saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
18.
Dr Sanja Perać, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
19.
Dr Jovana Ćirković, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
20.
Bojana Simović, istraživač-saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
21.
Mladen Kotur, istraživač-saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
22.
Dr Dejan Poleti, redovni profesorTehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
23.
Dr Jelena RoganTehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
24.
Dr Aleksandra DapčevićTehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
25.
Lidija RadovanovićInovacioni centar, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
26.
Dr Ljiljana Karanović, redovni profesorRudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
27.
Sabina ŠutovićRudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
28.
Lazar LukićIRITEL AD, Beograd
29.
Zdravko StanimirovićIRITEL AD, Beograd
30.
Ivanka StanimirovićIRITEL AD, Beograd
31.
Anđelka TomićIRITEL AD, Beograd
32.
Pantelija NikolićInstitut tehničkih nauka SANU, Beograd
33.
Katarina Đuriš