University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa

Back
Oznaka projekta III43010
Naziv projekta Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa

Rukovodilac projekta Dr Sonja Veljović Jovanović, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Intergralna i interdisciplinarna istraživanja (III)

 

OPIS PROJEKTA

Nagle promene u spoljašnjoj sredini, klimatske i izazvane antropogenim aktivnostima često prevazilaze adaptivni potencijal biljaka i njihovih simbionata, izazivajući oksidativni stres, inhibiciju rasta i odumiranje. Za savremena istraživanja tolerantnosti biljaka prema abiotskim stresorima, kao što su toksični metali, UV-B zračenje, visok intezitet svetlosti i temperature, vodni deficit, itd. potrebno je razviti nove metode i pristupe, kao što su genomika, proteomika, metabolomika, elektrohemijske i EPR metode i inokulacija simbiontima.

Analize degradiranih zemljišta, kao i procene rizika su osnova bioremedijacije zeljastim i drvenastim biljnim vrstama sa njihovim simbiontima. Integrisana istraživanja efekata oksidativnog stresa na biljke pružiće nova znanja o mehanizmu tolerancije prema abiotskom stresu i o fenomenima „cross-tolerance” i sistemskoj stečenoj toleranciji, što bi predstavljalo osnovu za razvoj novih metoda za monitoring procesa bioremedijacije.

Projekat će biti realizovan kroz 4 potprojekta, sa 22 istraživača iz 7 NIO i 5 istraživača iz inostranstva. Rezultat projekta je dobijanje novih saznanja o mehanizmima antioksidativnog odgovora samoniklih biljnih vrsta, koje su kao pionirske vrste u zajednici sa mikroorganizmima identifikovane na oštećenim zemljištima, u cilju identifikacije novih biomarkera za procenu zagađenja i uvođenjem novih metoda modulacije ekspresije grupe gena u cilju poboljšanja sistemske tolerancije odabranih biljaka i njihovog korišćenja u rekultivaciji.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Univerzitet Educons, Sremska Kamenica

►Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd

►Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

►Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

►Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

►Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

►Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Sonja Veljović Jovanović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Aleksandra Mitrović, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Žaklina Marjanović, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Jelena Bogdanović Pristov, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Aleksandar Savić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Filis Morina, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Marija Vidović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Sonja Milić Komić, istraživač-saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Dr Igor Kostić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
11.
Ana Sedlarević Zorić, istraživač-saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
12.
i ostali.