University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom

Back
Oznaka projekta OI173017
Naziv projekta Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom

Rukovodilac projekta Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, načni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Planiramo strukturna ispitivanja ćelijskog zida (ĆZ) i gradivnih polimera, kao i proučavanja enzima uključenih u njihovu sintezu, u različitim biljnim vrstama izloženim stresu. Koristićemo mlada stabla, grane i listove konifera i listopadnih vrsta drveća, kao i stabljike i listove korova i poljoprivrednih biljaka. Biljke će biti gajene i izlagane stresu u kontrolisanim uslovima. Planiramo inženjering enzima uključenih u glavne korake sinteze i razgradnje polimera ĆZ, da bismo razumeli odnose struktura-funkcija enzima i vezu s organizacijom polimera u ĆZ, ali i zbog poboljšanja kvaliteta biomase za primene. U eksperimentima će se koristiti spektroskopija, mikroskopija, hromatografija, elektroforeza i molekularna biologija, kao i specijalne matematičke i statističke metode za analizu podataka.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Aleksandar Kalauzi, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Ivan Spasojević, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Aleksandra Mitrović, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Žaklina Marjanović, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Jelena Bogdanović Pristov, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Daniela Đikanović Golubović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Dragosav Mutavdžić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Olivera Prodanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Dr Jasna Simonović Radosavljević, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
11.
Dr Dragica Spasojević, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
12.
Dr Aleksandar Savić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
13.
Dr Miloš Prokopijević, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
14.
Dr Jasna Simonović Radosavljević, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
15.
Mira Stanković, istraživač-saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
16.
i ostali.