University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Sinteza nanoprahova i procesiranje keramike i nanokompozita sa specifičnim električnim i magnetnim svojstvima za primenu u integrisanim pasivnim komponentama

Back
Oznaka projekta III45021
Naziv projekta Sinteza nanoprahova i procesiranje keramike i nanokompozita sa specifičnim električnim i magnetnim svojstvima za primenu u integrisanim pasivnim komponentama

Rukovodilac projekta Dr Vladimir Srdić, redovni profesor, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Rukovodilac podprojekta Dr Mirjana Vijatović Petrović, naučni saradnik u IMSI, Univerzitet u Beogardu
Status IMSI Rukovodi podprojektom / Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Intergralna i interdisciplinarna istraživanja (III)

 

OPIS PROJEKTA

Cilj istraživanja u projektu je razvoj novih tehnologija dobijanja integrisanih pasivnih elektronskih komponenata (IPK), koristeći nanostrukturne materijale dobijene u našim laboratorijama, što će predstavljati značajan pomak u odnosu na postojeće stanje razvoja ovih tehnologija u Srbiji. Predložena istraživanja uključuju: (1) sintezu nanoprahova i procesiranje keramičkih i nanokompozitnih materijala; (2) njihovu strukturnu i funkcionalnu karakterizaciju i (3) razvoj i funkcionalnu karakterizaciju IPK. Planirane aktivnosti podrazumevaju kompletan put od teorijskih razmatranja, sinteze i karakterizacije novih materijala, preko dizajniranja IPK, njihove simulacije, modelovanja, do fabrikacije, a potom i testiranje razvijenih komponenti. Predloženi multidisciplinarni istraživački tim je sastavljen od eminentnih naučnika (inženjeri, fizičari, hemičari) koji je u mogućnosti da u potpunosti realizuje postavljene ciljeve usmerene ka rešavanju kompleksnih fenomena procesiranja različitih nanostrukturnih materijala u cilju dobijanja integrisanih elektronskih komponenata. Uključivanje većeg boja mladih istraživača omogućiće njihovo dalje usavršavanje u atraktivnim oblastima istraživanja nanomaterijali/elektronika što će značajno povećati njihovo znanje, stručnost, a samim tim i realnu mogućnost uključivanja u međunarodne projekte. Dobijeni rezultati predstavljaće značajnu osnovu za dalji razvoj i unapređenje ove tehnologije čime bi se otvorila mogućnost za privlačenje investicija i inostranih kompanija u Srbiju.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

►Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

►Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Vladimir Srdić, redovni profesorTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2.
Dr Biljana Stojanović, naučni savetnik
3.
Dr Mirjana Vijatović Petrović, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Jelena Bobić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Adis Džunuzović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Radovan OmorjanTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
7.
Dr Ljubica NikolićTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
8.
Dr Marija MilanovićTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
9.
Ivan StijepovićTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
10.
Bojana MojićTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
11.
Stevan OgnjanovićTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
12.
Jelena JerkovićTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
13.
Dr Karel MacaTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
14.
Dr Akos KukoveczTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
15.
Dr Srdjan Rakić, vanredni profesorPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
16.
Dr Agneš Kapor, redovni profesorPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
17.
Dr Ana Kozmidis-Petrović, redovni profesorPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
18.
Dr Sonja SkubanPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
19.
Dr Željka CvejićPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
20.
Stevan JankovPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
21.
Dr Konstantinos GiannakopoulosTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
22.
Dr Mirjana DamnjanovićFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
23.
Dr Ljiljana Živanov, redovni profesorFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
24.
Dr Goran StojanovićFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
25.
Andrea MarićFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
26.
Nelu BlažFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
27.
Snežana ĐurićFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
28.
Milan RadovanovićFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
29.
Nataša SamardjićFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
30.
Darjan IvetićTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu