University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Atomski sudarni procesi i fotoakustička spektrometrija molekula i čvrstih tela

Back
Oznaka projekta OI171016
Naziv projekta Atomski sudarni procesi i fotoakustička spektrometrija molekula i čvrstih tela

Rukovodilac projekta Dr Dragoljub Belić, redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Projekat “Atomski sudarni procesi i fotoakustička spektrometrija molekula i čvrstih tela” spada u oblast atomske, molekulske i optičke fizike. Projekat uključuje istraživanje atomske i molekulske strukture, dinamiku sudarnih procesa i interakcije sa klasterima, nanostrukturama i površinama čvrstih tela. Projekat se sastoji od tri podprojekta: 1- Elektronska spektrometrija molekula; 2- Fotoakustična spektrometrija molekula i čvrstih tela; 3- Interakcije atomskih sistema sa površinom čvrstog tela.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

►Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Dragoljub Belić, redovni profesorFizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Dragan Todorović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Nataša Nedeljković, redovni profesorFakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Dragan MarkuševInstitut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Mihailo RabasovićInstitut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Goran PoparićFizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
7.
Sava GalijašFizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
8.
Miroslav RistićFakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
9.
Miroslav PopovićFizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
10.
Mirjana VojnovićFizički fakultet, Univerzitet u Beogradu