University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Mineralni stres i adaptacija biljaka na marginalnim poljoprivrednim zemljištima

Back
Oznaka projekta OI173028
Naziv projekta Mineralni stres i adaptacija biljaka na marginalnim poljoprivrednim zemljištima

Rukovodilac projekta Dr Miroslav Nikolić, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Na marginalnim poljoprivrednim zemljištima biljna proizvodnja je limitirana različitim sredinskim faktorima koji smanjuju prinos useva i rentabilnost proizvodnje. Mineralni stres (deficit pristupačnih hraniva i toksičnost mineralnih elemenata) je jedan od najvažnijih abiotskih faktora koji utiču na nisku produktivnost takvih zemljišta. Istraživanja će obuhvatiti tri kategorije poljoprivrednih zemljišta (jako kisela, jako karbonatna i zemljišta oštećena industrijskim aktivnostima), na kojima mineralni stres uz nedostatak organske materije limitira uspevanje biljaka, te predstavlja značajan ekonomski problem u mnogim zemljama sveta, uključujući i Srbiju. Cilj ovih istraživanja je da se pomoću eksperimenata u laboratorijskim i poljskim uslovima razjasne adaptivni mehanizmi različitih vrsta biljaka na mineralni stres, sa posebnim fokusom na rizosferne procese. Proučavaće se: a) mehanizmi akvizicije fosfora na različitim deficitarnim zemljištima (kiselim i karbonatnim); b) mehanizmi usvajanja, translokacije i kompartmentacije mikroelemenata u uslovima deficita i toksičnosti; c) fiziološka uloga silicijuma u prevazilaženju mineralnog stresa biljaka (defict hraniva i toksičnost metala); d) efekat mera popravke marginalnih zemljišta (organska đubriva, fiziološki alkalna/kisela mineralna đubriva) na mobilnost i akviziciju elemenata u rizosferi; i e) uloga mineralnog stresa u modifikovanju procesa sukcesije sponatane vegetacije oštećenih zemljišta.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

►Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Miroslav Nikolić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Vuk Maksimović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Nina Nikolić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Ljiljana Kostić Kravljanac, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Jelena Pavlović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
, IMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
i ostali.