University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih kompozitnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivnim spregovima i elektrolizi vode

Back
Oznaka projekta OI172054
Naziv projekta Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih kompozitnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivnim spregovima i elektrolizi vode

Rukovodilac projekta Dr Nedeljko Krstajić, full professor, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Tehnologija vodoničnih gorivnih ćelija predstavlja atraktivnu kombinaciju izvora električne energije sa visokim stepenom iskorišćenja i čiste tehnologije bez emisije ugljen-dioksida. Da bi se postigla potrebna izlazna električna snaga niskotemperaturnih gorivnih ćelija, neophodna je primena platinskih katalizatora. Međutim, komercijalizacija gorivnih ćelija zahteva smanjenje količine katalizatora i povećanje njihove trajnosti. Proizvodnja vodonika kao goriva primenom obnovljivih i nuklearnih izvora energije je od suštinskog značaja za navedenu komercijalizaciju. Ključna istraživanja predloženog projekta su:

• Razvoj i karakterizacija novih interaktivnih nosača katalizatora sa poboljšanom trajnošću za gorivne ćelije;

• Razvoj nano-struktuiranih katalizatora baziranih na platinskim i neplemenitim metalima i njihovim oksidima za reakcije redukcije kiseonika, oksidacije vodonika i metanola u kiselim i alkalnim rastvorima;

• Razvoj i karakterizacija neplemenitih kompozitnih katalizatora za proizvodnju vodonika u membranskim alkalnim elektrolizerima (reakcije izdvajanja vodonika i kiseonika).


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

►Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

►Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Nedeljko Krstajić, redovni profesorTehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Vladimir Jović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Borka Jović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Nevenka Elezović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Uroš Lačnjevac, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Ljiljana Vračar, redovni profesorTehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Snežana Gojković, redovni profesorTehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Velimir Radmilović, naučni savetnikCentar za nanotehnologije i funkcionalne materijale, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Ljiljana Gajić-Krstajić, viši naučni saradnikInstitut tehničkih nauka SANU, Beograd
10.
Dr Biljana Babić, viši naučni saradnikInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
11.
Dr Maja Obradović, naučni saradnikInstitut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu