University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje

Back
Oznaka projekta TR34009
Naziv projekta Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje

Rukovodilac projekta Dr Mića Jovanović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Tehnološki razvoj (TR)

 

OPIS PROJEKTA

Aktivnosti na predmetnom projektu odnose se na tretman otpadnih voda u energetskom sektoru Srbije primenom tehnika čistije proizvodnje, sa posebnim akcentom na različite tipove zauljenih otpadnih voda. Osnovni ciljevi ovog projekta su, kako sledi: 1. Identifikacija i karakterizacija otpadnih voda; 2. Razvoj rešenja za zauljene i ostale otpadne vode; 3. Razvoj novih tehnologija i primena najboljih dostupnih tehnika i tehnologija za minimiziranje otpada na mestu nastanka; 4. Razvoj tehnoloških procesa čistije proizvodnje koji se zasniva na internoj reciklaži otpadne vode; 5. Razvoj tehnoloških procesa čistije proizvodnje koji se zasniva na eksternoj reciklaži otpadne vode; 6. Razvoj novih tehnologija koje se zasnivaju na tehnologiji mikroreaktora i inteviziranju procesa; 7. Studije u oblastima zaštite životne sredine, čistije proizvodnje i razvoja tehnologija novih generacija.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

►Inovacioni centar, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Mića Jovanović, redovni profesorTehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Predrag Jovanić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Aleksandar Spasić, naučni savetnikInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
4.
i ostali.