University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u medicini

Back
Oznaka projekta III45015
Naziv projekta Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u medicini

Rukovodilac projekta Dr Vojislav Spasojević, research professor, Institut za nuklearne nauke \\\"Vinča\\\", Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Intergralna i interdisciplinarna istraživanja (III)

 

OPIS PROJEKTA

Izuzetan napredak u nanonauci i nanotehnologiji doveo je do razvoja novih nanostrukturnih materijala, čije specifične osobine omogućavaju široku primenu i razvoj novih naučnih disciplina. Pogodnost primene nanostrukturnih materijala u medicini zasniva se na njihovim malim dimenzijama uporedivim sa biološkim entitetima (proteini, geni i sl.), tako da se terapija može ostvariti neposredno na ćelijskom i subćelijskom (molekularnom) nivou. U poslednje vreme, nanomagnetizam je u vrhu interesovanja u oblasti nanonauka i nanotehnologija. U nanomedicini, magnetne nanočestice su sve prisutniji nanomaterijali za kliničku dijagnostiku i terapeutsku primenu. Osim toga, veliki deo istraživačkih napora je usmeren i prema nanomaterijalima obeleženim radionukleidima kao i dijagnostičkim terapeutskim agensima. Stoga je cilj ovog projekta istraživanje magnetnih radionukleidima obeleženih nanomaterijala, a posebno nanomaterijala baziranih na multifunkcionalnim magnetnim nanočesticama obeleženim radionukleidima, pogodnim za primenu u medicini. Projekat će biti realizovan kroz aktivnosti na sledećim podprojektima: Dizajniranje nanomagnetnih materijala za primenu u magnetnoj rezonanci i magnetnoj hipertermiji; Dizajn novih radionukleida obeleženih nanostruktura za dijagnostiku i ciljanu radionukleidnu terapiju malignih bolesti; Razvoj novih radiofarmaceutika baziranih na nanostrukturnim materijalima; Istraživanje multifunkcionalnih radionukleidima obeleženih magnetnih čestica a za simultanu magnetno rezonantnu dijagnostiku i ciljanu radionukleidnu terapiju i simultanu hipertermija-radionukleidnu terapiju.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

►Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

►Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Vojislav Spasojević, research professorInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Čedomir Jovalekić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Miodrag MitrićInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
4.
Vladan KusigerskiInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
5.
Bratislav AntićInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
6.
Marina VlajkovićMedicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
7.
Aleksandar KremenovićRudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
8.
Milica Vučinić VasićFakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
9.
Dimitrije StevanovićInovacioni centar, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
10.
Sanja Vraneš DjurićInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
11.
Drina JankovićMedicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija