University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Fizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijala

Back
Oznaka projekta OI171023
Naziv projekta Fizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijala

Rukovodilac projekta Dr Momir Milosavljević, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke \\\"Vinča\\\", Univerzitet u Beogradu
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Proučavanje fizičkih procesa tokom sinteze velikog broja novih nanostrukturnih materijala korišćenjem brojnih fizičkih metoda. Nanostrukturni materijali dobijaće se: jonskim raspršivanjem za deponovanje tankih slojeva i višeslojnih struktura; jonskom implantacijom za modifikaciju, unošenjem primesa i sintezom nanostruktura laserskim zračenjem na vazduhu i u vakuumu; deponovanjem materijala impulsnim laserskim zračenjem; termičkom obradom u vakuumu. Nanomagnetni materijali će se sintetizovati različitim metodama kao što su: sol-gel, samozapaljiva sinteza, spin i potapajuća depozicija, visoko energetskim mlevenjem. Predmet istraživanja je izazivanje neravnotežnih reakcija, formiranje intermetalika nanolegura i metastabilnih faza. Višeslojne bi-metalne (Al/Ti, Ni/Ti) strukture će se sastojati od 10 do 50 pojedinačnih slojeva (debljine od 5 do 20 nm) ovih metala, naizmenično deponovanih na različite podloge. Ove strukture će biti izložene dejstvu jonskih snopova argona i ksenona, energija od 100-500 keV i doza do 1xE17 jona/cm2 u cilju formiranja intermetalnih jedinjenja AlTi3, Al3Ti, AlTi, Ni3Ti, NiTi itd., na sobnoj temperaturi što konvencionalnim metodama nije ostvarivo.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2011.   Do: 31.12.2014.

 

PARTNERI

 

►Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Momir Milosavljević, naučni savetnikInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Čedomir Jovalekić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Davor PeruškoInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Zoran MarkovićInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Velimir MilinovićInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Dragan ToprekInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Vojislav SpasojevićInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Vladan KusigerskiInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Miodrag MitrićInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
10.
Dr Jovan BlanušaInstitut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu