University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Upravljanje i obnavljanje vodenih ekoloških koridora za migratorne vrste riba u basenu reke Dunav

Back
Oznaka projekta MEASURES
Naziv projekta Upravljanje i obnavljanje vodenih ekoloških koridora za migratorne vrste riba u basenu reke Dunav

Rukovodilac projekta Univerzitet za prirodne resurse i prirodne nauke, BOKU, Beč, Austrija
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Dunavski transnacionalni program


Kategorija projekta Međunarodni-multilaterani

 

OPIS PROJEKTA

Jestarske i druge migratorne vrste riba predstavljaju istorijsko, ekonomsko i prirodno nasleđe basena reke Dunav, kao i indikatore ekološkog statusa vodenih ekosistema, naročito funkcionalnosti ekoloških koridora. Njihove populacije su značajno stradale zbog prekomernog izlova, zagađenja, destrukcije staništa i prekida njihovih migratornih puteva. Fragmentacija staništa, kao i nedostatak šireg znanja o raspoloživim staništima za migratorne vrste riba i njihovom genetičkom diverzitetu, sprečava obnavljanje migratornih koridora, koji su vitalni u cilju dugoročnog očuvanja migratornih vrsta riba. Projekat MESURES će omogućiti uspostavljanje ekoloških koridora kroz identifikaciju ključnih staništa i iniciranje mera zaštite duž Dunava i njegovih glavnih pritoka. Predviđene su dve pilot akcije: (1) identifikacija i mapiranje ključnih staništa, (2) poribljavanje dvema nativnim vrstama u cilju očuvanja njhihovg genetskog pula. Kreiraće se informacioni sistem MEASURES za eksperte, donosioce odluka i širu publiku u cilju olakšavanja prilaza informacijama.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.06.2018.   Do: 31.05.2022.

 

PARTNERI

 

►24 partnera iz 9 zemalja, detaljnije na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/measures/partners

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Mirjana Lenhardt, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu