University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Standardizacija i harmonizacija tehnika za izradu populacionih studija riba iz familije jesetri i veštačko razmnožavanje

Back
Oznaka projekta MNTR
Naziv projekta Standardizacija i harmonizacija tehnika za izradu populacionih studija riba iz familije jesetri i veštačko razmnožavanje

Rukovodilac projekta
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije


Kategorija projekta Osnovna istraživanja (OI)

 

OPIS PROJEKTA

Istraživanja na ovom projektu su obuhvatila: standardizaciju metoda za identifikaciju, karakterizaciju i zaštitu staništa jesetarskih vrsta; ekonomsku i sociološku studiju o potencijalnom razvoju akvakulture jesetarskih vrsta i razvoju ekoturizma; standardizaciju metoda za istraživanje brojnosti jesetarskih vrsta kao i kretanje i korišćenje pojedinih zona od strane jesetarskih vrsta; standardizaciju genetičkih metoda u cilju identifikacije postojanja subpopulacija različitih vrsta jesetarskih riba, kao i standardizaciju metoda za genetička istraživanja morune u cilju identifikacije postojanja subpopulacija. U slučaju jesetarskih vrsta u Srbiji, detaljnija istraživanja brojnosti, kretanja i korišćenja pojedini zona je moguće sprovoditi samo na populacijama kečiga, mada je ograničeni broj istraživanja moguće sprovesti i na migrantnim vrstama iz Crnog mora, morunama, ruskim jesetrama i pastrugama. S obzirom da su ovakve metode do sada samo u manjoj meri primenjivane u dunavskom basenu, analizirane su metode koje su korišćene u drugim zemljama, naročito one primenjene na jesetarskim vrstama Severne Amerike, vodeći pri tome računa o mogućnosti njihove primene u skladu sa specifičnostima jesetarskih vrsta i rečnih ekosistema na području Srbije. U okviru projekta urađena je standardizacija i harmonizacija metoda za utvrđivanje genetičke strukture populacija kečige (Acipenser ruthenus L.) i morune (Huso huso). Na osnovu svih programa i pravnih akata vezanih za zaštitu jesetri, predložene su ključne mere vezane za zaštitu staništa jesetarskih vrsta.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2006.   Do: 31.12.2008.

 

PARTNERI

 

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►Ministarvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Ivan Jarić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu