University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Sustainable use of sterlet and development of sterlet aquaculture in Serbia and Hungary

Back
Oznaka projekta 05SER03/03/007/1237/7
Naziv projekta Sustainable use of sterlet and development of sterlet aquaculture in Serbia and Hungary

Rukovodilac projekta
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje EAR - Evropska agencija za rekonstrukciju


Kategorija projekta Bilateralna saradnja

 

OPIS PROJEKTA

Cilj ovog projekta je bio razvijanje zajedničkog sistema za zaštitu i upravljanje jesetarskim populacijama u Srbiji i Mađarskoj. Ovo je učinjeno zajedničkim radom dveju zemalja i saradnjom između njih, što je rezultiralo izradom Priručnika o akvakulturi jesetarskih vsrta i Planom aktivnosti za održivo korišćenje i zaštitu jesetri. Obe publikacije predstavljaju dobru osnovu za donosioce odluka u Srbiji i Mađarskoj, čiji je zadatak da implementiraju održivo korišćenje jesetarskih populacija. Rezultati uključuju i starostnu strukturu populacija, subletalne efekte zagađenja vode i sedimenta na populacije jesetri, i stepen akumulacije teških metala u tkivu riba. Oni mogu predstavljati dobru osnovu za korišćenje ove vrste ribe kao jednog od glavnih bioloških elemenata za procenu ekološkog statusa reka, u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2007.   Do: 31.12.2008.

 

PARTNERI

 

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Zoran Gačić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Branislav Mićković, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Ivan Jarić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu