University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Ispitivanje stanja i valorizacija ribolovnog resursa u Dunavu i Savi na teritoriji Beograda – osnova za razvoj programa monitoringa

Back
Oznaka projekta M – 2866/12
Naziv projekta Ispitivanje stanja i valorizacija ribolovnog resursa u Dunavu i Savi na teritoriji Beograda – osnova za razvoj programa monitoringa

Rukovodilac projekta
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine


Kategorija projekta Ostali projekti

 

OPIS PROJEKTA

Glavni cilj ovog projekta je bio prevazilaženje dosadašnjih manjkavosti u poznavanju ribljeg fonda i uspostavljanje dobre osnove za utemeljenje i razvoj dugoročnog programa praćenja ribljeg fonda u riolovnim vodama na teritoriji Beograda. Osnovni predmet istraživanja bilo je utvrđivanje aktuelnog stanja ribolovnih resursa u ribolovnim vodama na teritoriji Beograda, njihova valorizacija, kao i procena aktuelnog nivoa komercijalnog i rekreativnog ribolovnog pritiska na ovaj resurs, a u cilju stvaranja baze za razvoj sistema za kompletno i uredno praćenje stanja i nivoa korišćenja ribolovnog resursa (monitoring ribljeg fonda) i kvaliteta mesa kao namirnice (monitoring kvaliteta riba).


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2012.   Do: 31.12.2013.

 

PARTNERI

 

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za zaštitu životne sredine

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Zoran Gačić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Ivan Jarić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr. Vesna ĐikanovićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Milica Jaćimović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
11.
Katarina JovičićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu