University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Fish behavior preparatory study at Iron Gate Hydropower dams and reservoirs

Back
Oznaka projekta CC6451 / P07337
Naziv projekta Fish behavior preparatory study at Iron Gate Hydropower dams and reservoirs

Rukovodilac projekta
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Evropska Investiciona Banka


Kategorija projekta Međunarodni-multilaterani

 

OPIS PROJEKTA

Globalni cilj projekta je obnova migracija riba na reci Dunav, fokusirajući se na glavnu barijeru migracije - brane hidroelektrana između Rumunije i Srbije, kao i na deo zakonskih zahteva iz Okvirne direktive o vodama. Specifični ciljevi su ispitivanje i prilagođavanje različitih telemetrijskih tehnika (radio i akustičnih) na jesetarskim vrstama, kao i priprema i obuka timova iz Bugarske i Srbije za tagovanje i praćenje jesetarskih vrsta. Cilj je uspostavljenje partnerstva kako bi se u budućnosti napravila velika telemetrijska studija o ponašanju jesetarskih vrsta u odnosu na hidroelektrane i navigacione sisteme.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2014.   Do: 31.12.2015.

 

PARTNERI

 

►Danube Delta National Institute - DDNI, Tulcea, Romania

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►National Museum of Natural History -NMNH, Sofia, Bulgaria

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
2.
Dr Miroslav Nikčević, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
4.
Dr Branislav Mićković, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Zoran Gačić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Katarina JovičićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu