University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

FITFISH – Swimming of fish and implication for migration and aquaculture

Back
Oznaka projekta COST Action FA1304
Naziv projekta FITFISH – Swimming of fish and implication for migration and aquaculture

Rukovodilac projekta
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji)


Kategorija projekta COST akcije

 

OPIS PROJEKTA

Proučavanje kretanja riba je od suštinskog značaja za naše razumevanje međusobne povezanosti migracija, rasta i reprodukcije kako među ribljim populacijama u prirodi, tako i u akvakulturi. Glavni cilj ovog projekta je razvijanje istraživačke mreže koja bi kretanja riba u divljim populacijama i u akvakulturi proučavala na multidisciplinaran nači. Ovaj projekta će pružiti osnovu za različite tehnološke procese (npr. preciznije praćenje migratornih vrsta riba, pravljenje modernijih objekata za proizvodnju ribe), koji bi označili kretanje kao suštinski faktor koji određuje dobrobit životinja i koji bi pokazali da kretanje doprinosi boljem kvalitetu ribljih proizvoda. Na ovaj način projekat će imati društveni (ekonomski i kulturni) uticaj u oblastima kao što su politika zaštite životne sredine i ribarstva, kao i uticaj na privredne aktivnosti u akvakulturi i zdravlje ljudi.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2014.   Do: 31.12.2018.

 

PARTNERI

 

►Wageningen Livestock Research

►University of Barcelona

►University of Innsbruck

►Ghent University

►Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu

►Institut Rudjer Boskovic, Zagreb,Hrvatska

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►Institute of Hydrobiology

►University of Turku

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr. Arjan PalstraWageningen Livestock Research
2.
Dr. Josep Planas University of Barcelona
3.
Prof Bernd Pelster University of Innsbruck
4.
Dr. Ine PauwelsGhent University
5.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
6.
Dr. Božidar RaškovićPoljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
7.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr. Damir KapetanovićInstitut Rudjer Boskovic, Zagreb,Hrvatska
10.
Dr. Milan ŘihaInstitute of Hydrobiology
11.
Dr. Katja AnttilaUniversity of Turku
12.
Dr Zoran Gačić, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
13.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
14.
Dr. Vesna ĐikanovićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
15.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
16.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
17.
Dr Milica Jaćimović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu