University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije, Partija 1 - Operativni monitoring površinskih voda

Back
Oznaka projekta Operativni monitoring
Naziv projekta Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije, Partija 1 - Operativni monitoring površinskih voda

Rukovodilac projekta
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije


Kategorija projekta Svi

 

OPIS PROJEKTA

Cilj ovog projekta je unapređenje zaštite voda Dunavskog sliva i primena Okvirne direktive o vodama proširenjem postojećeg monitoringa površinskih voda, u skladu sa zahtevima Okvirne direktive o vodama uvođenjem ispitivanja bioloških elemenata kvaliteta voda - makrofita i riba, koji do sada nisu sistematski praćeni na teritoriji Republike Srbije. Ovaj izveštaj daje rezultate ekološkog statusa/potencijala površinskih voda utvrđenog na osnovu strukture zajednica riba u Republici Srbiji na 48 vodnih tela na vodotocima, kao i na osnovu zajednica makrofita na 47 vodnih tela, sa ukupno 83 lokaliteta.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2017.   Do: 31.12.2018.

 

PARTNERI

 

►Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr. Predrag SimonovićBiološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr. Vera NikolićBiološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr. Ana TošićBiološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
4.
Milan MiloševićBiološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
5.
Dr Aleksandar Hegediš, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Dr. Ružica IgićPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
11.
Dr. Branko MiljanovićPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
12.
Dr. Dragana VukovPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
13.
Dr. Jelica SimeunovićPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
14.
Dr. Milan ŽupunskiPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
15.
Dr. Tamara JurcaPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
16.
Šandor ŠipošPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
17.
Nemanja PankovPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
18.
Sonja PogmićPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
19.
Ivana Mijić-OjačićPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu