University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

European Network for Environmental Citizenship

Back
Oznaka projekta COST Action CA16229
Naziv projekta European Network for Environmental Citizenship

Rukovodilac projekta
Status IMSI Učestvuje

Finansiranje COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji)


Kategorija projekta COST akcije

 

OPIS PROJEKTA

Glavni cilj projekta je omogućavanje naučne saradnje u oblasti razvijanja svesti građana da su odgovorni državljani životne sredine (engl. Environmental Citizenship). Projekat bi doprineo novim konceptualizacijama i doveo do jačanja evropskih istraživačkih i inovativnih kapaciteta. Projekat bi trebalo da poboljša razumevanje i procenu svesti gradjana u evropskim državama i zemljama učesnicama da su odgovorni državljani životne sredine. Ekološko državljanstvo je ključni faktor u strategiji EU za proširenje (Evropa 2020) i njenu viziju održivog razvoja, zelene ekonomije i društva sa smanjenjenom emisijom ugljenika (EU-roadmap 2050). Integrisana mreža akcije će smanjiti barijere između ljudskih, ekonomskih, društvenih, političkih i ekoloških nauka povećavajući znanje, stručnost, istraživanje i uvide različitih zainteresovanih strana (istraživači, naučnici, nastavnici, praktičari, politički zvaničnici, NVO itd.). koji se odnose na ekološko državljanstvo. U fokusu će biti različite dimenzije makro- i mikro nivoa formalnog i neformalnog obrazovanja koje bi mogle dovesti do povećavanja svesti o ekološkom državljanstvu. Razvojem nacionalnih, evropskih i međunarodnih saradnji ovaj projekat će povećati naučno znanje i pažnju koja je usmerena na ekološko državljanstvo.


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 01.01.2017.   Do: 31.12.2021.

 

PARTNERI

 

►Cyprus Center for Environmental Research and Ecudation

►Instituto de Educao da Universidade de Lisboa

►Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (Austria)

►Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu

►Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

►Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr. Andreas HadjichambisCyprus Center for Environmental Research and Ecudation
2.
Prof Pedro ReisInstituto de Educao da Universidade de Lisboa
3.
Dr. Katharina LapinFederal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (Austria)
4.
Dr. Mirjana LenhardtInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
5.
Prof Vladan Đokić Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
6.
Dr. Mirjana Čujić Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu
7.
Dr Vesela Radović, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr Zorana Đorđević, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
9.
Dr Marija Smederevac-Lalić, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
10.
Dr Stefan Skorić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
11.
Dr Željka Višnjić-Jeftić, viši naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
12.
Dr Gorčin Cvijanović, naučni saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
13.
Dr. Vesna ĐikanovićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu
14.
Katarina JovičićInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu