University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Podaci o projektu

Poboljšana sigurnost kroz bezbedniju cementaciju opasnih otpada

Back
Oznaka projekta SPS 985402 (G5402)
Naziv projekta Poboljšana sigurnost kroz bezbedniju cementaciju opasnih otpada

Rukovodilac projekta Prof. John L. Provis (Univerzitet u Šefildu) je direktor projekta iz zemlje članice NATO pakta, dok je dr Miroslav Komljenović, naučni savetnik (Institut za multidisciplinarna istraživanja) direktor projekta za Srbiju (partnerska zemlja).
Status IMSI Rukovodi projektom

Finansiranje NATO program Nauka za mir i bezbednost


Kategorija projekta Međunarodni-multilaterani

 

OPIS PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je poboljšanje bezbednosti društva kroz uklanjanje hemijskog i radiološkog hazarda povezanog sa otpadnim materijalima. Konkretno, alkalno aktivirani materijali (AAM) bazirani na lokalno raspoloživim industrijskim nus-proizvodima u Srbiji, kao što su elektrofilterski pepeo iz termoelektrana na ugalj ili zgura visoke peći iz proizvodnje sirovog gvoždja, biće korišćeni za imobilizaciju opasnog (toksičnog i/ili radioaktivnog) otpada. Glavni prioriteti NATO programa Nauka za mir i bezbednost kojima se bavi ovaj projekat su: zaštita od hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih agenasa, smanjenje rizika, nove tehnologije, kao i unapredjenje saradnje. Kada se dokaže izvodljivost, razvijena tehnologija imobilizacije opasnog otpada alkalno aktiviranim materijalima će biti testirana u postrojenju za tretman otpada u okviru JP Nuklearni objekti Srbije. PARTNERI: Projekat se realizuje u saradnji Univerziteta u Šefildu (Velika Britanija) i partnera iz Srbije: Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu, Gradjevinski fakultet Univeziteta u Beogradu, Institut za opštu i fizičku hemiju iz Beograda i JP Nuklearni objekti Srbije iz Beograda (Vinča).


TRAJANJE PROJEKTA

 

Od: 04.05.2018.   Do: 04.05.2020.

 

PARTNERI

 

►Univerzitet u Šefildu (Velika Britanija)

►IMSI, Univerzitet u Beogradu

►Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

►Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd

►JP “Nuklearni objekti Srbije”, Beograd

 

UČESNICI


RB Učesnik Institucija
1.
Dr Miroslav Komljenović, naučni savetnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
2.
Dr. Ivan Ignjatović, docentGrađevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
3.
Dr. Zoran Miladinović, viši naučni saradnik Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
4.
Dr. Milutin Jevremović JP “Nuklearni objekti Srbije”, Beograd
5.
Gordana Tanasijević, istraživač-pripravnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
6.
Tijana Ivanović, istraživač-saradnikIMSI, Univerzitet u Beogradu
7.
MSc. Vedran Carević, asistentGrađevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
8.
Dr. Nikola Tošić, asistentGrađevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu